A TTK KDHB felvételi eljárás rendje és minimumkövetelményei
 
A felvételre jelentkezés jelentkezési adatlap alapján történik (TTK Doktori Szabályzat 1. sz. melléklete).
A Felvételi Vizsgabizottság:
A bizottság 3 tagú, elnöke a doktoriskola vezetője, vagy helyettese, tagja az illetékes programvezető és a doktori iskola egy alapító tagja. A vizsgáról jegyzőkönyv készül (TTK Doktori Szabályzat 2. sz. melléklet). A felvételi vizsga szervezése, adminisztrációja és a jegyzőkönyv elkészítése a titkár feladata.
A felvételi feltételei:
  ˇ
egyetemi szintű diploma 
  ˇ
diploma átlag minimum 3,0 
  ˇ
C típusú középfokú nyelvvizsga egy világnyelvből (érvényes a 2001-től Magyarországon szerzett diplomákra) 
 
Az egyéni felkészülők felvételi elbeszélgetésen vesznek részt.
 
A vizsgán szerezhető pontérték számítása:
 
A szóbeli vizsga értéke: maximum 50 pont
A diploma értéke 3,5 és 5,0 között: maximum 15 pont
 
3,6 1
3,7 2
3,8 3
3,9 4
4 5
4,1 6
4,2 7
4,3 8
4,4 9
4,5 10
4,6 11
4,7 12
4,8 13
4,9 14
5 15
 
Publikációs és TDK tevékenység: maximum 30 pont
Ezen belül:
Tudományos diákköri tevékenység értéke maximum 12
részvétel tudományos diákköri konferencián (házi, OTDK) 2
különdíj 4
III. helyezés 6
II. helyezés 8
I. helyezés 10
Pro Scientia Díj 12
 
Jutalom pont publikációs tevékenységért
hazai konferencia szereplés 1­3
hazai nemzetközi konferencia szereplés 3­6
külföldi konferencia szereplés 3­6
magyar nyelvű szakfolyóirat közlemény 1­6
idegen nyelvű hazai szakfolyóirat közlemény 7­10
nemzetközi szakfolyóirat közlemény 11­15
külföldi szakmai gyakorlat 1 pont (havonta)
 
(A ponthatáron belül a doktori iskola elsőszerzőség és impakt faktor alapján differenciál.)
 
Nyelvvizsga értéke: maximum 5 pont
alapfokú 3
közép- vagy felsőfokú 5
 
------------------------------------------------
A felvételhez szükséges minimális pontszám:
nappali 60 pont
levelező 50 pont