Doktori (PhD) fokozat szerzése a PTE TTK-n

Fokozatszerzési eljárás indítása

Az ezzel kapcsolatos dokumentumok a karon egységesek, a Kari Doktori és Habilitációs Bizottság honlapján találhatóak.

Doktori szigorlati tematikák

A lehetséges doktori szigorlati tárgyak és azok vizsgatematikája megtekinthető itt.