Lézerfizika (melléktárgy)
 
doktori szigorlati tematika
 
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar
Fizika Doktori Iskola
2016.
 
1. A fény abszorpciója, emissziója. Telítődés, kényszerített emisszió. A lézerek sebességi egyenlet modellje.
2. Sávszélesség, vonalalak. Állapot élettartam
3. Mátrixoptika, rezonátorok geometriai leírása.
4. Rezonátorok hullámelmélete, Gauss nyalábok.
5. THz-es technikák
6. Gázlézerek, festéklézerek.
7. Szilárdtest lézerek. A Q-kapcsolás. A fényvezető szál lézer.
8. A Félvezető lézer.
9. Ultrarövid lézerimpulzusok generálása és mérése.
10. A lézerek ipari (anyagmegmunkálás, méréstechnika) és orvosi alkalmazásai (sebészet, mikroszkópia).
 
Ajánlott irodalom:
 
Siegman A. E.: Lasers, Cal. University Science Bo oks, Mill Valley, 1986.
 
Demtröder W.: Laser spectroscopy. Basic concepts and instrumentation. Springer, Berlin 1996.
 
Verdeyen J. T.: Laser electronics, Englewood Cliffs, NY 1989.
 
Lendvai Ödön: Félvezető lézerek, Akadémiai Kiadó, Bp. 1985.
 
Bohdan Mroziewicz: Physics os Semiconductor Lasers, Polish Scientific Publishers, Warszawa 1991.