Optika
 
doktori szigorlati tematika
 
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar
Fizika Doktori Iskola
2015.
 
1. Geometriai optika
2. Optikai eszközök (tükrök, lencsék, prizma, lencserendszerek)
3. Mátrixoptika
4. Elektromágneses hullámok, hullámegyenletek. Abszorpció. Diszperzió és csoportsebesség
5. Interferenciajelenségek. Koherencia. Interferométerek.
6. Hullámvezetők. Optikai szálak
7. Gauss-nyalábok
8. Fraunhofer- és Fresnel-diffrakció. Fourier-optika
9. Polarizáció. Kettős törés.
10. Nemlineáris optika. Elektro- és akuszto-optika.
 
Ajánlott irodalom:
B.E.A. Saleh, M.C. Teich: Fundamentals of Photonics. John Wiley and Sons,
1991.
R.Guenter: Modern Optics, John Wiley and Sons, 1990.
A.Nussbaumm, R.A. Phillips: Modern Optika, Mszaki Könyvkiadó, 1982.