Alacsonyhőmérsékletű plazmafizika (melléktárgy)
 
doktori szigorlati tematika
 
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar
Fizika Doktori Iskola
2006.
 
1. Természetben elforduló és laboratóriumi plazmatípusok
(keletkezési mechanizmusok, srség ­ részecskeenergia)
2. Töltött részecskék ütközési folyamatai gázokban
3. A gáz elektromos átütése, Paschen törvény, Townsend-féle együtthatók
Townsend-kisülés
4. Alacsony nyomású ködfénykisülések térbeli szerkezete, önfenntartási
mechanizmusa, elektromos karakterisztikája
5. A pozitív oszlop Schottky-féle elmélete
6. Részecsketranszport kinetikus leírása
(Boltzmann egyenlet, Monte Carlo szimuláció)
7. Gázkisülések önkonzisztens leírása
(Folyadékmodell, Hibrid modellek, Particle-in-Cell módszer)
8. Plazmadiagnosztika alapjai
(Langmuir szondák, optikai emissziós és lézerspektroszkópia)
9. Gázkisülések alkalmazásai
(Gázlézerek, fényforrások, plazmakémia, porlasztás,
felületmegmunkálás, felületkezelés)
10. Poros plazmák, ersen csatolt plazmák fizikájának alapjai