A PTE Fizika Doktori Iskolájának Kurzusai

2012/2013 őszi szemeszterében

Tantárgy

Kvantumoptika és kvantuminformatika program

Kvantumoptika I.

Kvantumoptika II.

Rezonáns fény-anyag kölcsönhatás

Kvantumoptikai kísérletek

Kvantummechanikai paradoxonok
Atomok lézeres hűtése és csapdázása
A kvantumelektrodinamika alapjai
Bose-Einstein kondenzáció ritka gázokban
Koherens kontroll
Rövid lézerimpulzusok koherens kölcsönhatása rezonáns atomokkal
Kvantuminformatika I: Elmélet
Kvantuminformatika II: Kísérleti vonatkozások, alkalmazások
Számítási módszerek a kvantuminformatikában
Nyílt rendszerek kvantumstatisztikája
Fázisátalakulások

Nemlineáris optika és spektroszkópia program

Fluoreszcencia spektroszkópia
Fluoreszcencia spektroszkópiai módszerek biofizikai alkalmazásai
Nemlineáris optikai paraméterek meghatározása Z-scan módszerrel
Bevezetés a lézerfizikába
Ultrarövid impulzusú lézerek
Röntgenlézerek
Nemlineáris optikai frekvenciaátalakító eszközök
Optikai spektroszkópiai eszközök
Nemlineáris optikai kristályok infravörös és Raman spektroszkópiája
Mágneses rezonancia, EXAFS és egyéb spektroszkópiák

Részecske- és magfizika program

Kvantumtérelmélet I.
Kvantumtérelmélet II.
Csoportelmélet a fizikában
Bevezetés az algebrai kvantumtérelméletbe
Atommagfizika
Hadronfizika
Nehézion reakciók modellezése

Lézer- és plazmafizika, lézerek alkalmazásai

Gázkisülések fizikája
Optikai méréstechnika
Mikrovezérlők gépi programozása
Lézerfizika
Lézer-indukált plazmaemissziós spektroszkópia
Anyagvizsgálati módszerek
A lézerek alkalmazása a biológiában és az orvostudományban
Vékonyrétegek és alkalmazásaik
Lézerek alkalmazása az anyagtudományban
Mágneses anyagtudomány
Fotonikus kristályok
Lézerspektroszkópia
Elektronmikroszkópia
Optoelektronika
Félvezető eszközök technikája