Kvantummechanikai paradoxonok

Előadó: Koniorczyk Mátyás

Ajánlott irodalom: