Nemlineáris optikai kristályok infravörös és Raman spektroszkópiája

Előadó: Dr Kovács László

Ajánlott irodalom