A Doktori Iskolában megvédett disszertációk

Feltöltés alatt!

A címre kattintva a disszertáció pdf-ben megjelenik.

Szerző Cím Védés éve
Unferdorben Márta Oxidkristályok lineáris terahertzes spektroszkópiai vizsgálata (tézisfüzet hu, en) 2016.
Sári Judit Excitations of Quasi-Two-Dimensional Electron Systems in Magnetic Field (tézisfüzet hu, en) 2016.
Kovács Anikó Erősen csatolt sokrészecskerendszerek kollektív dinamikája (tézisfüzet hu, en) 2016.
Tibai Zoltán Nanométeres relativisztikus elektroncsomó létrehozása lézeres energia modulációval (tézisfüzet hu, en) 2016.
Jánosi Tibor Zoltán Fluoreszcens módszerek alkalmazása nanostruktúrák vizsgálatában (tézisfüzet hu, en) 2016.
Tóth György Ultrarövid fényimpulzusok előállítása az infravörös és az extrém ultraibolya tartományon (tézisfüzet hu, en) 2016.
Szász János Péter Kapilláris kisüléssel gerjesztett Ar8+ lágyröntgenlézerek (tézisfüzet hu, en) 2016.
Ollmann Zoltán Kontaktrácson alapuló nagyenergiájú terahertzes impulzusforrások fejlesztése (tézisfüzet hu, en) 2015.
Makkai Géza Optikai spektroszkópiai módszerek továbbfejlesztése (tézisfüzet hu, en) 2013.
Sándor Nóra Coherent Control of Atomic Quantum States using Frequency-chirped Laser Pulses (tézisfüzet hu, en) 2013.
Hajdara Ivett A kálium-lítium-niobát kristály tulajdonságai és hibaszerkezete (tézisfüzet hu, en) 2012.
Kárpáti Attila Konstruktív dekoherencia kvantumrendszerekben (tézisfüzet hu, en) 2009.
Mechler Mátyás Illés Ultrarövid fényimpulzusok szóródása hullámhossznál kisebb nanoréseken (tézisfüzet hu, en) 2008.
Lengyel Krisztián* OH rezgések abszorbciójának vizsgálata oxidkristályokban 2004.
Nyitray Gergely* Hullámvezetőben terjedő optikai és röntgen sugárzás modellezése 2004.
Kutasi Kinga* Hidegkatódos ködfénykisülések alapjelenségeinek hibrid modellezése 2003.
Pálfalvi László* A LiNbO3 nemlineáris optikai tulajdonságainak vizsgálata Z- scan módszerrel 2003.
Márton Zsuzsanna* A grafit ArF lézeres ablációjának mechanizmusa atomi erő mikroszkópos, gyorsfényképezéses és részecske mobilitás méréses vizsgálatok tükrében 2003.
Koniorczyk Mátyás* Quantum teleportation on generic Hilbert spaces and in optics 2002.
Kozma Ida* Femtoszekundumos optikai elrendezések modellezése 2002.

*: Szegedi Tudományegyetem Doktori Iskolájának Pécsi Alprogramjában végeztek