[Doktoranduszok] [Korábbi doktoranduszok]

A PTE TTK Fizika Doktori Iskola oktatói

A doktori iskola vezetője:

Dr. Hebling János, az MTA doktora (DSc), dr. habil., intézetigazgató, egyetemi tanár PTE TTK, Fizikai Intézet

Belső tagok:

Dr. Ádám Péter, PhD (CSc), egyetemi docens, PTE TTK, Fizikai Intézet, Fizikai Informatika Tanszék

Dr. Almási Gábor, PhD, egyetemi docens, PTE TTK, Fizikai Intézet, Fizikai Informatika Tanszék

Dr. Buzády Andrea, PhD, egyetemi docens, PTE TTK, Fizikai Intézet, Kísérleti Fizika Tanszék

Dr. Erostyák János, PhD, egyetemi docens, PTE TTK, Fizikai Intézet, Kísérleti Fizika Tanszék

Dr. Hebling János, az MTA doktora (DSc), dr. habil., tanszékvezető, egyetemi tanár, PTE TTK, Fizikai Intézet, Kísérleti Fizika Tanszék

Dr. Janszky József, az MTA levelező tagja, dr. habil., intézetigazgató, egyetemi tanár PTE TTK, Fizikai Intézet

Dr. Korpa Csaba, az MTA doktora (DSc), dr. habil., tanszékvezető, egyetemi tanár, PTE TTK, Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék

Dr. Kuhlevszkij Szergej, PhD (CSc), egyetemi docens, PTE TTK, Fizikai Intézet, Kísérleti Fizika Tanszék

Dr. Márton Zsuzsanna, PhD, tudományos munkatárs, PTE TTK, Fizikai Intézet, Általános Fizika és Lézerspektroszkópia Tanszék

Dr. Német Béla, PhD, tanszékvezető, egyetemi docens, PTE TTK, Fizikai Intézet, Általános Fizika és Lézerspektroszkópia Tanszék

Dr. Pálfalvi László, PhD, tudományos munkatárs MTA-PTE Nemlineáris és Kvantumoptikai Kutatócsoport

Dr. Sánta Imre, PhD, dr. habil., egyetemi docens, a Dél-Dunántúli Kooperációs Kutatóközpont igazgatója, PTE TTK, Fizikai Intézet

Dr. Tőke Csaba, PhD, egyetemi adjunktus, PTE TTK, Fizikai Intézet

Külső tagok:

Dr. Corradi Gábor, az MTA doktora (DSc), tudományos tanácsadó, címzetes docens, MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet

Dr. Czitrovszky Aladár az MTA doktora (DSc), tudományos tanácsadó, osztályvezető, NKFP projektvezető, MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet

Dr. Dzsotjan Gagik, az MTA doktora (DSc), tudományos tanácsadó, MTA Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet

Dr. Domokos Péter, PhD, tudományos főmunkatárs, MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet

Dr. Donkó Zoltán, az MTA doktora (DSc), tudományos főmunkatárs, osztályvezető, MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet

Dr. Fialowski Alice, az MTA doktora (DSc), dr. habil., egyetemi tanár, PTE Matematikai és Informatikai Intézet, Matematika Tanszék

Dr. Hartmann Ervin, az MTA doktora (DSc), dr. habil., tudományos tanácsadó, címzetes egyetemi tanár, MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet

Dr. Jani Péter, az MTA doktora (DSc), tudományos tanácsadó, MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet

Dr. Kádár György, az MTA doktora (DSc), tudományos tanácsadó, MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet

Dr. Kiss Tamás, PhD, tudományos főmunkatárs, MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet

Dr. Kis Zsolt, PhD, tudományos főmunkatárs, MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet

Dr. Koniorczyk Mátyás, PhD, tudományos munkatárs, MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet

Dr. Kovács László, az MTA doktora (DSc), tudományos tanácsadó, osztályvezető, MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet

Dr. Pécz Béla, az MTA doktora (DSc), tudományos tanácsadó, igazgatóhelyettes, MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet

Dr. Révai János, az MTA doktora (DSc), tudományos tanácsadó, MTA Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet

Dr. Rózsa Károly, az MTA doktora (DSc), tudományos tanácsadó, MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet

Dr. Serényi Miklós, PhD (CSc), tudományos osztályvezető, MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet

Dr. Szlachányi Kornél, az MTA doktora (DSc), dr. habil., egyetemi tanár, tudományos tanácsadó, MTA Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet

Dr. Varró Sándor, az MTA doktora (DSc), dr. habil., tudományos tanácsadó, MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet

Dr. Wolf György, az MTA doktora (DSc), tudományos tanácsadó, MTA Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet