×
Bemutatkozás Referenciák Publikációk Elérhetőség
Dr. Mogyorósi Gábor fizikus, Ph.D. | weblapszerkesztő
Bemutatkozás

Beosztások

 • 2014-2017: PhD hallgató - Pécsi Tudományegyetem, Fizika Doktori Iskola (Kvantumoptika és kvantuminformatika Program)
 • 2017-2018: tudományos segédmunkatárs - Pécsi Tudományegyetem, Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
 • 2018-2020: tudományos segédmunkatárs, doktorjelölt - Pécsi Tudományegyetem, Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
 • 2020-: egyetemi adjunktus - Pécsi Tudományegyetem, Matematikai és Informatikai Intézet

Szakmai képzettség, tudományos fokozatok

 • Informatikus, Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola, Pécs (2009)
 • Fizikus, Fizika BSc (Fizikus specializáló), Pécsi Tudományegyetem, Pécs (2012)
 • Okleveles fizikus, Fizikus MSc (Informatikus fizika specializáló), Pécsi Tudományegyetem, Pécs (2014)
 • PhD („summa cum laude” minősítés), Pécsi Tudományegyetem, Pécs (2020)

Oktatási tevékenység

PTE Fizikai Intézet (2015-2020)

 • Programozás II. gyakorlat (2015-2020)
 • Rezonáns fény-anyag kölcsönhatás (2015)
 • Numerikus módszerek gyakorlat (2015)
 • Fizikai és elektronikai mérések II. laborgyakorlat (2016)
 • Physics and electronics laboratory II. (2016)
 • Adatbázisok elmélete, tervezése gyakorlat (2016)
 • Kvantumoptika alapjai (2017-2020)
 • Programcsomagok (2018)
 • Software packages (2018)
 • Programcsomagok alkalmazása (2018)
 • Programozás I. gyakorlat (2019)
 • Operációs rendszerek szeminárium (2019)
 • Programozás III. gyakorlat (2020)
 • Computer Programming Practice II. (2020)
 • Computer Programming Practice III. (2020)

Oktatási tevékenység

PTE Matematikai és Informatikai Intézet (2020)

 • Programozás módszertan I. (2020)
 • Web Programming I. (2020)
 • Programming I. (2020)

Kutatási tevékenység (2015-2020)

 • A fény nemklasszikus állapotainak haladóhullámú előállítása (2015-2020)
 • Koherens állapotok szuperpozíciójának előállítása lineáris optikai rendszerekkel (2014-2018)
 • A fény nemklasszikus állapotainak haladóhullámú előállítása egydimenziós koherens állapot reprezentációban (2018)

Programozási és leíró nyelvek, programok ismerete

 • Programozási nyelvek: C, C++, C#, PHP, JavaScript, jQuery, Matlab, Python
 • Leíró és lekérdező nyelvek: HTML, CSS, LESS, SQL, MySQL
 • Egyéb programnyelvek: LaTeX, Maxima, Maple
 • Programok: Microsoft Visual Studio, Matlab, Maple és Maxima komputeralgebra, Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver

Pályázati tevékenység (2018)

 • Az EFOP 3.4.4-16-2017-00004 számú "A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a Pécsi Tudományegyetemen" című projekt keretében: a középiskolásokat és az egyetemi hallgatókat egyaránt megcélzó honlapot hoz létre. A honlap MySQL rendszerű adatbázisból lesz képes kiolvasni és megjeleníteni az aktuális híreket, valamint a személyi lapok főbb adatait. A honlap korszerű CSS elemekkel kell, hogy rendelkezzen, valamint a megjelenést optimalizálni kell a böngésző készülék képernyőjéhez.
Referenciák

Információ

Egyedi weboldalak készítése, illetve régi, elavult weboldalak megújítása a felhasználó igényeinek megfelelően. A weboldalak elkészítése során arra törekszem, hogy a weboldalak dinamikusak és modern kinézetűek, valamint optimalizálva legyenek különböző eszközökön (PC, Tablet, okostelefon). Ebben a fejezetben olvashatja szakmai tudásomat, felkészültségi szintjeimet és referenciáimat a weboldalkészítéssel kapcsolatban. Egy általam elkészült weboldal korszerű HTML és CSS elemeket tartalmaz, valamint a modern kinézet igazítva van különböző böngészési eszközökön (reszponzív webdesign). Minden egyes elkészült weboldal valid kódolt, azaz a W3C szabványnak megfelel (lásd: W3C validator hivatalos oldala).

Szakmai tudás:

HTML
CSS
LESS
PHP
MySQL
JavaScript
jQuery
Valid kódolás
Reszponzív design
PSD-ből HTML & CSS kód

Elkészült weblapok:

PTE Fizikai Intézet
PTE FI - adatlapszerkesztő oldal
PTE Fizika Doktori Iskola
PTE FI - Nyári Diákegyetem 2019
Mathematica Pannonica
Publikációk

Tudományos eredmények (2014-2020)

Kutatási téma rövid összefoglalója

A fény speciális nemklasszikus állapotainak előállítása alapvetően fontos különböző kvantumoptikai rendszerek működéséhez és bizonyos kvantuminformatikai eljárások megvalósításához. Az ilyen állapotok szükségesek az optikai kvantumkommunikációhoz, és eredményesen felhasználhatók a nagy pontosságú méréstechnológiában, a gravitációs hullámok még pontosabb detektálásában, valamint az alapvető kvantummechanikai problémák vizsgálatában. Nevezetes nemklasszikus állapotok például az összenyomott vákuum- és összenyomott koherens állapotok, a binomiális és negatív binomiális állapotok, fotonszámállapotok és speciális esetei (összenyomott és eltolt összenyomott fotonszámállapotok), fotonszám- és koherens-szuperpozíciók, az amplitúdó-összenyomott, valamint az optikai Schrödinger-macska állapotok.
(a)
(b)
Az |3,0,0⟩S3 fotonszámállapot (a) és a |1.6,0,0⟩(-)SM páratlan Schrödinger-macska állapot (b) Wigner-függvénye a kvantummechanikai fázistérben.
Kutatásom célja a fény nemklasszikus állapotainak haladóhullámú előállítására kísérletileg megvalósítható, a gyakorlatban alkalmazható eljárások kidolgozása volt. Különösen érdekesek az olyan haladóhullámú rendszerek, amelyekkel több nemklasszikus állapot is előállítható („quantum state engineering”). Kutatásaimban felhasználtam a koherens állapot reprezentációk területén korábban elért eredményeket is.
A javasolt optikai elrendezés sematikus vázlata.

Publikációk

 1. G. Mogyorosi, P. Adam, E. Molnar, and M. Mechler, „Single-step quantum state engineering in traveling optical fields”, Phys. Rev. A 100, 013851 (2019)
 2. G. Mogyorosi, E. Molnar, M. Mechler, and P. Adam, „Single-Step Traveling-Wave Quantum State Engineering in the Coherent State Representation”, J. Russ. Laser Res. 39, 448 (2018)
 3. E. Molnar, P. Adam, G. Mogyorosi, M. Mechler, „Quantum state engineering via coherent-state superpositions in traveling optical fields”, Phys. Rev. A 97, 023818 (2018)
 4. P. Adam, E. Molnar, G. Mogyorosi, A. Varga, M. Mechler, J. Janszky, „Construction of quantum states by special superpositions of coherent states”, Phys. Scr. 90, 074021 (2015)

Konferenciák (2014)

 1. Mogyorosi G, Adam P, Molnar E, Varga A, Mechler M, and Janszky J, „Construction of quantum states by special superpositions of coherent states”, P13, Kvantumelektronika 2014: VII. szimpózium a hazai kvantumelektronikai kutatások eredményeiről. Helyszín: Budapest, Magyarország, időpont: 2014. 11. 28., ISBN: 978-963-642-697-2
 2. Molnar E, Varga A, Mogyorosi G, and Adam P, „Quantum state engineering with linear optical tools”, P14, Kvantumelektronika 2014: VII. szimpózium a hazai kvantumelektronikai kutatások eredményeiről. Helyszín: Budapest, Magyarország, időpont: 2014. 11. 28., ISBN: 978-963-642-697-2
 3. Emese Molnar, Arpad Varga, Gabor Mogyorosi, Peter Adam, „Quantum state engineering with linear optical tools”, 21st Central European Workshop on Quantum Optics. Helyszín: Brussels, Belgium, időpont: 2014. 06. 23-27.
 4. Molnar E, Varga A, Mogyorosi G, Adam P, „Quantum state engineering with linear optical tools”, Lézer Tea 2014. Helyszín: Szeged, Magyarország, időpont: 2014. 04. 23.

Konferenciák (2017-18)

 1. Gábor Mogyorósi, Emese Molnár, Mátyás Mechler, Péter Ádám, „Single step quantum state engineering in traveling optical fields”, P11, Kvantumelektronika 2018: VIII. szimpózium a hazai kvantumelektronikai kutatások eredményeiről. Helyszín: Budapest, Magyarország, időpont: 2018. 06. 15., ISBN: 978-963-429-250-0.
 2. Emese Molnár, Gábor Mogyorósi, Mátyás Mechler, Péter Ádám, „Quantum state engineering via coherent-state superpositions in traveling optical fields”, P12, Kvantumelektronika 2018: VIII. szimpóziuma hazai kvantumelektronikai kutatások eredményeiről. Helyszín: Budapest, Magyarország, időpont: 2018. 06. 15., ISBN: 978-963-429-250-0.
 3. Gabor Mogyorosi, Emese Molnar, Matyas Mechler, and Peter Adam, „Quantum state engineering via optimized photon subtraction in traveling optical fields”, 25th Central European Workshop on Quantum Optics. Helyszín: University of the Balearic Islands, Mallorca, időpont: 2018. 05. 21–25.
 4. Gabor Mogyorosi, Peter Adam, and Emese Molnar, „Conditional generation of nonclassical states of traveling fields”, Quantum Optics IX. Helyszín: Gdańsk, Lengyelország, időpont: 2017. 09. 17–23.
 5. Gabor Mogyorosi, Peter Adam, and Emese Molnar, „Conditional generation of superpositions of photon number states of traveling fields”, 24th Central European Workshop on Quantum Optics. Helyszín: DTU Lyngby, Dánia, időpont: 2017. 06. 26–30.

Előadások

 1. Mogyorósi Gábor, Molnár Emese, Varga Árpád, Mechler Mátyás, és Ádám Péter: „Fotonszám-állapot szuperpozíciók haladóhullámú előállítása”, IV. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia. Helyszín: Pécs, Magyarország, időpont: 2015. 05. 14–15., ISBN: 978-963-642-830-3.
 2. Mogyorósi Gábor: „Fotonszám-állapot szuperpozíciók haladóhullámú előállítása”, IV. Fizikus Doktoranduszok Konferenciája. Helyszín: Balatonfenyves, Magyarország, 2015. 06. 11–14.

Dolgozatok

 • PhD disszertáció: „A fény nemklasszikus állapotainak haladóhullámú előállítása” (PTE, 2020), témavezető: Dr. Ádám Péter, egyetemi docens [link 1, link 2]
 • MSc diplomamunka: „A fény nemklasszikus állapotainak előállítása lineáris optikai rendszerekkel” (PTE, 2014), témavezető: Dr. Ádám Péter, egyetemi docens [link]
 • BSc szakdolgozat: „Kvantumállapotok megkülönböztetése” (PTE, 2012), témavezető: Dr. Ádám Péter, egyetemi docens [link]

Egyetemi kéziratok

 • Mogyorósi Gábor: „Kvantumoptika alapjai” (átdolgozott kiadás, PTE, 2019) [link] (Utolsó módosítás: 2020. február 28.)
Elérhetőség

Email címek és közösségi platformok