PTE TTK Fizika Doktori Iskola - Doktori (PhD) kurzusok
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Fizika Doktori Iskola

Kvantumoptika és kvantuminformatika program

 • Kvantumoptika I.
 • Kvantumoptika II.
 • Kvantumoptikai kísérletek
 • Kvantuminformatika I.: Elmélet
 • Kvantuminformatika II.: Kísérleti vonatkozások, alkalmazások
 • Számítási módszerek a kvantuminformatikában
 • Kvantummechanikai paradoxonok
 • A kvantumelektrodinamika alapjai
 • Rezonáns fény-anyag kölcsönhatás
 • Nyílt rendszerek kvantumstatisztikája
 • Atomok lézeres hűtése és csapdázása
 • Bose-Einstein kondenzáció ritka gázokban
 • Koherens kontroll
 • Rövid lézerimpulzusok koherens kölcsönhatása rezonáns atomokkal

Lézerfizika, nemlineáris optika és spektroszkópia program

 • Fluoreszcencia spektroszkópia
 • Fluoreszcencia spektroszkópiai módszerek biofizikai alkalmazásai
 • Nemlineáris optikai paraméterek meghatározása Z-scan módszerrel
 • Bevezetés a lézerfizikába
 • Ultrarövid impulzusú lézerek
 • Röntgenlézerek
 • Nemlineáris optikai frekvenciaátalakító eszközök
 • Optikai spektroszkópiai eszközök
 • Nemlineáris optikai kristályok infravörös és Raman spektroszkópiája
 • Mágneses rezonancia, EXAFS és egyéb spektroszkópiák
 • Gázkisülések fizikája
 • Optikai méréstechnika
 • Mikrovezérlők gépi programozása
 • Lézerfizika
 • Lézerindukált plazmaemissziós spektroszkópia
 • Anyagvizsgálati módszerek
 • Lézerek alkalmazása a biológiában és az orvostudományban
 • Vékonyrétegek és alkalmazásaik
 • Lézerek alkalmazása az anyagtudományban
 • Elektronmikroszkópia
 • Lézerspektroszkópia
 • Optoelektronika
 • Félvezető eszközök technikája
 • Fotonikus kristályok
 • Mágneses anyagtudomány

Sokrészecskés rendszerek fizikája program

 • Többrészecskés rendszerek fizikája
 • Matematikai módszerek a sokrészecskés rendszerek leírásában
 • Tenzorok és differenciálformák
 • Szoboljev terek és parciális differenciálegyenletek