PTE TTK Fizika Doktori Iskola - Tanulmányi követelmények
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Fizika Doktori Iskola
A tanulmányi követelményrendszert és az adminisztráció rendjét a PTE TTK Fizika Doktori Iskola szabályzata tartalmazza, az egyetemi szabályzatokkal összhangban.

Ennek rövid összefoglalója olvasható alább:
 1. A doktori képzés ideje 8 szemeszter.
 2. A doktori képzés két lépcsőben valósul meg:
  • Az első egy 4 féléven keresztül tartó "képzési és kutatási szakasz".
  • A második egy szintén 4 féléves "kutatási és disszertációs szakasz".
 3. A doktori képzés során kötelezően megszerzendő kreditmennyiség a két képzési ciklusban összesen 120+120=240.
 4. A doktori képzésben különböző tevékenységi formák révén szerezhető kredit:
  • képzésben való részvétellel ("tanulmányi kredit"),
  • oktatással,
  • kutatómunkával,
  • szakirodalom feldolgozásával,
  • kutatási eredmények publikálásával,
  • hallgató tevékenységeit összegző írásos beszámolóval.
 5. A doktori képzésben kötelezően elvégzendő kurzusok:
  Kvantumoptika és kvantuminformatika Lézerfizika, nemlineáris optika és spektroszkópia Sokrészecskés rendszerek fizikája
  Tudományos cikkek feldolgozása és előadása (Hebling János)
  Kvantumoptika I.
  (Bergou János, Ádám Péter)
  Optika (Hebling János) Többrészecskés rendszerek fizikája (Gál Tamás)
  Kvantuminformatika I.
  (Bergou János, Ádám Péter)
  Lézerfizika (Hebling János) Matematikai módszerek a sokrészecskés rendszerek leírásában (Gál Tamás)
 6. A komplex vizsga vizsgatárgyai:
    Képzési program
  Kvantumoptika és kvantuminformatika Lézerfizika, nemlineáris optika és spektroszkópia Sokrészecskés rendszerek fizikája
  Vizsgatárgy I. Kvantummechanika Optika Többrészecskés rendszerek fizikája
  Vizsgatárgy II. Kvantuminformatika Lézerfizika Matematikai módszerek a sokrészecskés rendszerek leírásában
 7. Az egyes tevékenységi formákkal szerezhető kreditekre vonatkozó előírások:
  • Az 1-4. félévben: Összes megszerzendő kreditek száma 120
     Kreditszám Megjegyzés Igazolás módja
   Minimum Maximum
   Tanulmány 30 48 A témavezető javaslata alapján teljesített kurzusok esetében, heti 1 tanóra egy szemeszterben 2 kreditet ér. Kreditek a témavezető javaslata alapján, a programvezető egyetértésével más programban, vagy egyetemen szervezett kurzusok áthallgatásával is teljesíthetőek. A tárgy teljesítését a kurzus vezetője igazolja.
   Oktatás 16 32 Heti 1 tanóra egy szemeszterben 2 kreditet ér. Az oktatási tevékenységet a Fizikai Intézet oktatási felelőse igazolja.
   Szakirodalom-feldolgozás 0 24 A feldolgozandó szakirodalmat a témavezető jelöli ki. Szemeszterenként 0, 2, 4, vagy 6 kredit adható. Témavezető igazolja.
   Kutatás 6 32 Szemeszterenként 0, 2, 4, 6, vagy 8 kredit. Témavezető igazolja.
   Első két szemesztert záró beszámoló 3 12 A prezentációért vagy az írásos beszámolóért, amely legfeljebb 15 oldalban összegezi a doktorandusz addigi tevékenységét. 3, 6, 9, vagy 12 kredit adható a témavezető javaslata alapján. Témavezető igazolja.
  • Az 5-8. félévben: Összes megszerzendő kreditek száma 120
     Kreditszám Megjegyzés Igazolás módja
   Minimum Maximum
   Tanulmány 0 16 A témavezető javaslata alapján teljesített kurzusok esetében, heti 1 tanóra egy szemeszterben 2 kreditet ér. Kreditek a témavezető javaslata alapján, a programvezető egyetértésével más programban, vagy egyetemen szervezett kurzusok áthallgatásával is teljesíthetőek. A tárgy teljesítését a kurzus vezetője igazolja.
   Oktatás 0 24 Heti 1 tanóra egy szemeszterben 2 kreditet ér. Az oktatási tevékenységet a Fizikai Intézet oktatási felelőse igazolja.
   Szakirodalom-feldolgozás 0 12 A feldolgozandó szakirodalmat a témavezető jelöli ki. Szemeszterenként 0, 2, 4, vagy 6 kredit adható. Témavezető igazolja.
   Kutatás 0 16 Szemeszterenként 0, 2, 4, 6, vagy 8 kredit. Témavezető igazolja.
   Első két szemesztert záró beszámoló 72 96 Nemzetközi referált folyóiratban megjelent publikációra maximum 30, nemzetközi konferencián bemutatott előadásra maximum 20, poszterre maximum 15, egyéb publikációra maximum 10 kredit adható, amelyet a publikáció elfogadásától számított bármely szemeszterben érvényesíthet a hallgató. A teljesítést a témavezető javaslata alapján a programvezető szemeszterenként igazolja.